Kültürel entegrasyon ve oryantasyon ülke değiştirmiş ya da sürekli ülkeler arası geçiş yapan kişilerin yeni durumları anlamaları ve uyum sağlamaları için yapılan uygulamadır. Bu danışmanlık hizmetimizin temel amacı; yeni bir ülkeye gelen kişilerin heyecanını, bilinmezlikten kaynaklanan kaygı ve endişelerini gidererek rehberlik hizmeti sunmaktır.

Bu sürecin aşamaları şöyledir:

  • Yeni ülkeye uyumu hızlandırmak
  • Uyum süreciyle ilgili prosedürü öğretmek
  • Dil ve kültür farklılığına ait davranışları belirlemek ve adaptasyon çalışmaları yapmak
  • Ziyaretçilerin iş ve sosyal yaşamlarında yeni girdikleri ortamla bütünleşmelerini sağlamak
  • Yeni ortamda kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olmak
  • Hizmet almak/vermek konusunda aşinalığa sahip olabilmeleri için gerekli sosyo-kültürel entegrasyon ile ilgili rehberlik sağlamaktır.

Kültürel oryantasyon kapsamındaki entegrasyon çeşitleri:
Pazar oryantasyonu/entegrasyonu
Öğrenme oryantasyonu/entegrasyonu
Girişimcilik oryantasyonu/entegrasyonu

Aşamalar:
• İhtiyaç haritası belirleme
• Plan yapma
• Karşılama
• Tanıtma
• Alan tayini
• Program yapma
• Birebir toplantılarda destek
• Mentorluk hizmetleri
• Sekretarya hizmetleri
• Değerlendirme toplantısı